Staff


Pennaeth/Head

Mr A Davies 

Dirprwy Bennaeth/Deputy Head

Arthur 

Mr A G Owen

Mrs G Evans 

Myrddin 

Mrs N Elias

   

Llywelyn 

Mrs C Thomas (Pennaeth Cynorthwyol CA2/KS2 Assistant Head)

Gwenllian 

Mrs E Morris 

Buddug

Glyndwr 

Miss G Jones

Mrs T Bowen + Mrs A Roberts

Rhiannon 

Mrs M Mason 

Pwyll 

Mrs M Llewelyn

Sandde  

Mr Rh Evans

Non 

Miss N Davies 

Dewi  

 

Miss J Guest

 

ALNCO

 

Mrs C Rh Thomas (Pennaeth Cynorthwyol CS/FP Assistant Head)

 

Athrawon CPA

PPA Teachers

 

Ar Secondiad/On Secondment

Mrs A Roberts
Mrs C Rh Thomas
Mr A Owen

 

 

Mrs A V Owen

   

Cynorthwywyr Dosbarth

Teaching Assistants

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrs D Williams
Mrs A Bowen
Mrs M Thomas
Mrs H Roberts
Mrs S Lewis
Mrs T Eldridge
Mrs M Williams
Mrs S Rowlands
Miss A Williams
Mrs A Spagoni
Miss S Thomas
Mrs C Fraser-Jones

Swyddog Gweinyddol

Administrative Officer

Mrs A Thomas

 
   

Gofalwr

Caretaker

 

Mr P Hopkins

 

Goruwchwylwyr Cinio

Dinner Supervisor

 

 

 

 

Mrs C Higgins (Clerc Cinio Ysgol/School Meals Clerk)
Mrs R Firth
Mrs A West
Mrs J Jensen
Mrs T Eldridge
Mrs M Williams
Mrs A Spagoni
Miss S Thomas