Dosbarth Sandde


 

Bl.1 a 2 /Yr.1 a 2

Athro Dosbarth/Class Teacher: Mr Rh Evans

09.00 - 15.05

Thema'r tymor yma yw Cymru a'r ardal leol/ Our theme is Wales and our locality

 Amserlen/TIMETABLE

COGINIO - £1 BOB TYMOR/COOKING - £1 A TERM

Dydd Llun/Monday

Arian cinio/Dinner money  £12.50

Arian sudd/Squash money  50c/p

Arian ffrwythau/Fruit money  40c/p

Ymarfer Corff / Physical Education

Dydd Mawrth/Tuesday

 

Dydd Mercher/Wednesday

 

Dydd Iau/Thursday

 

Dydd Gwener/Friday

 

 

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer llyfr abc neu llyfr darllen (angen dos â rhain i'r ysgol yn ddyddiol)/Practise abc book or reading book (these need to be brought to school every day)